Individuální kurzy angličtiny

Osnova kurzu je sestavena na základě vašich požadavků a s ohledem na vaši jazykovou úroveň.

Studijní plán je zaměřen na rozvoj všech základních jazykových dovedností: mluvení, psaní, čtení a poslech.

Doporučená intenzita výuky: 2x 90min. nebo 2x 60 min. týdně, pro rychlejší postup i více.

Ukázková lekce zdarma.

 

Testování jazykové úrovně

Prvním krokem pro zajištění kvalitní výuky je testování jazykové úrovně.

Písemný a ústní test je možno absolvovat v prostorách naší jazykové školy, nebo v místě vašeho bydliště či pracoviště po předchozí telefonické domluvě.

Těšíme se na vás.